segunda-feira, 27 de setembro de 2010


Pelo menos meu passado só me condena. E o seu que te prende?

tati.