sábado, 7 de maio de 2011

Eu só preciso levar a vida, eu só preciso desfocar do sonho

que me deixa míope e enxergar além."


Tati Bernardi